هوشمند سازی خانه هوشمند- سازی ساختمان و شهر هوشمند در یک نگاه چیست ؟

مزایای هوشمند سازی در شهرها

در کشورهای دنیا بخصوص کشورهایی که از نظر فناوری پیشرفته هستند به هوشمند‌سازی شهرهای خود از نظر اجتماعی، اقتصادی، بهداشتی و درمانی و دیگر خدمات روی می‌آورند و تمام این کارها به صورت هوشمند و الکترونیک انجام می‌شود چرا که این کار مزایای فراوانی چون کاهش ترافیک و آلودگی هوا، حفظ محیط‌زیست و… را به همراه دارد.

شهر هوشمند مکانی ممتاز برای توسعه پایدار اقتصادی، صنعتی، اجتماعی و … بوده که در آن به مسائلی مانند ترافیک، مصرف انرژی، آلودگی، تخریب سرزمین، به‌روز‌رسانی و بهینه‌سازی زیرساخت‌های شهری، بهبود کیفیت زندگی و… از طریق یک رویکرد نوآورانه، بر اساس ارتباط و تبادل اطلاعات با هدف بهینه‌سازی فرآیندهای مدیریت شهری پرداخته می‌شود. بنابراین شهر هوشمند دارای زیرمجموعه‌ها، زیرسیستم‌ها و مؤلفه‌های اصلی زندگی مانند مدیریت هوشمند شهری (Smart Governance)، انرژی هوشمند (Smart Energy)،  ساختمان هوشمند (Smart  Building )،  حمـــل و نقــل هوشـــمند (Smart Mobility )، زیرساخت هوشــــمند (Infrastructure Smart)، تکنولوژی هوشمند (Smart Technology)، سلامت و مراقبت‌های بهداشتی هوشمند ( Smart Healthcare) و شهروند هوشمند (Smart Citizen) است. در این شهرها که براساس زیرساخت‌های زندگی الکترونیک طراحی می‌شود، نیازهای افراد به روشی هوشمندانه و با استفاده از آخرین فناوری‌های روز دنیا تأمین می‌شود.

معیار اصلی شهرهای هوشمند چیست ؟

اگرچه زیرساخت‌های فیزیکی از مهم‌ترین و ضروری‌ترین نیازهای توسعه زندگی در شهرهای هوشمند است، اما امروزه شهرها بیش از پیش به ابزارهای ارتباطی مبتنی بر فناوری‌های روز دنیا نیاز دارند. محیط زندگی هوشمند، اقتصاد هوشمند، حمل و نقل هوشمند، خانه هوشمند و… از همه مهم‌تر شهروندان هوشمند، از معیارهای اصلی شهرهای هوشمند هستند.

در مورد خانه هوشمند بیشتر بدانید

معیارهای اصلی شهرهای هوشمند

اگرچه زیرساخت‌های فیزیکی از مهم‌ترین و ضروری‌ترین نیازهای توسعه زندگی در شهرهای هوشمند است، اما امروزه شهرها بیش از پیش به ابزارهای ارتباطی مبتنی بر فناوری‌های روز دنیا نیاز دارند. محیط زندگی هوشمند، اقتصاد هوشمند، حمل و نقل هوشمند، خانه هوشمند و… از همه مهم‌تر شهروندان هوشمند، از معیارهای اصلی شهرهای هوشمند هستند.

هم اکنون خانه خود را هوشمند کنید.