به طور کلی قطعات Active یا فعال به قطعاتی گفته می شود که برای کار کردن نیاز به انرژی خارجی دارند.

تعاریف دیگری برای قطعات فعال وجود دارد:

 • قطعات و المان هایی هستند که جریان برق را کنترل می کنند.
 • قطعات و المان هایی هستند که نیاز به ولتاژ تغذیه DC دارند. به طور مثال ترانزیستور برای تقویت سیگنال نیاز به بایاس DC دارد.
 • قطعات و المان هایی هستند که به مدار یا دیگر قطعات انرژی می دهند. مانند باتری و منابع تغذیه

لیست قطعات Active یا فعال:

 • دیود ها مانند دیود زنر، LED، دیاک و همچنین قطعات نوری مثل فوتو دیود، فوتو ترانزیستور و سون سگمنت اشاره کرد.

اختلاف نظر شدیدی بین دانشمندان برای دسته بندی دیود در گروه Active  و Passive وجود دارد. برخی دیود را Active  و برخی Passive می دانند.

 • تریستور ها مثل ترایاک، PUT، UJT، SCR و IGBT
 • آی سی های آنالوگ و دیجیتال
 • منابع تغذیه مثل باتری، سلول خورشیدی، ژنراتور و پاور

دسته بندی دیگری که در سایت های پیشرفته برای خرید قطعات الکترونیکی Active وجود دارد به صورت زیر است:

 • Integrated Circuits (ICs)
 • Clock and Timing
 • Clock Buffers, Drivers
 • Clock Generators, PLLs, Frequency Synthesizers
 • Real Time Clocks
 • Timers and Oscillators
 • Data Converter ICs
 • ADC
 • DAC
 • Digital Potentiometers
 • Touch Screen Controllers
 • Logic ICs
 • Buffers, Drivers and Transceivers
 • Counters
 • Decoders and Multiplexers
 • Latches and Flip Flops
 • Logic Gates
 • Shift Registers
 • Voltage Level Shifters
 • Interface ICs
 • CODECs
 • Ethernet Interface ICs
 • RS-232, RS-422, RS-485 Interface ICs
 • UART Interface ICs
 • USB Interface ICs
 • Linear ICs
 • Amplifiers – Audio
 • Amplifiers – Op Amps, Buffer, Instrumentation
 • Comparators
 • Memory
 • EEPROM
 • FIFO
 • Flash
 • RAM
 • Power Management ICs
 • Battery Management
 • Gate Drivers
 • Hot Swap Controllers
 • LED Drivers
 • Motor Drivers
 • Voltage Reference
 • Voltage Regulators-Linear
 • Voltage Regulators – Switching
 • Voltage Supervisors
 • RF Semiconductors and Devices
 • RF Amplifiers
 • RF Antennas
 • RF Mixers
 • RF Receivers, Transceivers
 • Discrete Semiconductors
 • Diodes
 • Rectifier Diodes
 • Schottky Diodes
 • Zener Diodes
 • Thyristors
 • DIACs, SIDACs
 • SCRs
 • TRIACs
 • Transistors
 • BJTs
 • IGBTs
 • JFETs
 • MOSFETs