مشاوره و طراحی

امروزه وابستگی سیستم های الکترونیک و هوشمند با حوزه ICT امری اجتناب ناپذیر می باشد و ارائه هر گونه راهکار با تسلط علمی بر موضوعات این حوزه و آنالیز طرح بر اساس تجریه های موفق عملی محور اصلی ارائه مشاوره در تمامی حوزه های مرتبط با تکنولوژی می باشد.

در این رابطه اما هر گونه گرایش به برند از آفات اصلی حوزه مشاوره بوده که بعضا مشاهده شده که فرد و یا شرکتی در قبال ارائه طرح نه تنها حق الزحمه ای دریافت نکرده بلکه آمادگی آن را دارد که برای ارائه مشاوره و طراحی مبلغی را بپردازد.

شرکت مهندسین عارف با سالها تجربه عملی در پروژه های متعدد و با پشتوانه علمی و شناخت تکنولوژیهای روز آمادگی ارائه خدمات مشاوره و طراحی در زمینه سیستم های حفاظت الکترونیک، مدیریت هوشمند ساختمان و سیستم های یکپارچه ارتباطی را دارد.