پیمانکاری جریان ضعیف

یکپارچه سازی (Integration) از اهم موارد در این حوزه می باشد.

شرکت مهندسین عارف با تجریه های عملی در این حوزه و استفاده از خبرگان گرایش های برق، آمادگی طراحی، تأمین و اجرای پروژه های مرتبط را به بهترین نحو دارد.

زمینه های اصلی فعالیت شرکت در این حوزه به اختصار عبارتند از :

  • شبکه مخابرات خصوصی (IP P.B.X)، بی سیم(DECT) و شبکه
  • شبکه داده شامل پسیو و اکتیو.
  • حفاظت الکترونیک و نظارت تصویر.
  • شبکه برق، تابلو های فرمان و ارتینگ.
  • هوشمند سازی ساختمان و اتاق دیتا سنتر.

پردازد.